10/06/201616:20

ĐẠI HỘI LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ VIII (2015 – 2020)

      Sáng 21 và 22/11/2015 tại Tòa nhà Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh Nhiệm kỳ VIII (2015 – 2020), tham dự có đồng chí Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh; Đồng chí Thân Thị Thư, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, cùng các Đại biểu Là Chủ tịch các Hội VHNT các tỉnh thành,  thành viên Ban chấp hành các Hội chuyên ngành.
     Đồng chí Khương Văn Mười, Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các Hội VHNT TP. Hồ Chí Minh báo cáo kết quả hoạt động của Liên hiệp trong nhiệm kỳ qua, theo đó, Liên hiệp đã hoàn thành tốt các phương hướng được đề ra: Giữ vững đường lối Văn học nghệ thuật của Đảng; Về công tác đối ngoại, Liên hiệp các Hội VHNT TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp hoạt động với các Thành phố lớn trực thuộc Trung ương, với các tỉnh miền Đông Nam Bộ và miền Tây Nam Bộ, với các cơ quan báo đài... 
     Đồng chí Khương Văn Mười cũng nêu phương hướng hoạt động của Liên hiệp trong nhiệm kỳ VIII (2015-2020): tiếp tục công tác tư tưởng – Giữ vững đường lối văn học nghệ thuật của Đảng; Tập trung quy hoạch cán bộ, đào tạo đội ngũ kế thừa và chăm lo chế độ chính sách cho văn nghệ sĩ...
       Đại hội đã nhất trí bầu Đồng chí Trần Long Ẩn làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VIII (2015 – 2020); Đồng chí Lê Tú Lệ - Phó Chủ tịch thường trục; Đồng chí Nguyễn Trường Lưu – Phó chủ tịch Liên hiệp; Đồng chí Dương Cẩm Thúy – Phó Chủ tịch.
 
Đồng chí Khương Văn Mười báo cáo kết quả nhiệm kỳ VII và nêu phương hướng nhiệm kỳ VIII (2015 - 2020)
Ban lãnh đạo Nhiệm kỳ VIII (2015 - 2020) ra mắt Đại hội.
Hàng trên, từ trái qua: Đồng chí Nguyễn trường Lưu, Đồng chí Trần Long Ẩn, Đồng chí Lê Tú Lệ, Đồng chí Dương Cẩm Thúy.
 
Một số bài báo liên quan đến Đại hội:
http://m.voh.com.vn/chinh-tri-xa-hoi/nhac-si-tran-long-an-dac-cu-chu-tich-lien-hiep-cac-hoi-van-hoc-nghe-thuat-tphcm-190906.html
http://nhavantphcm.com.vn/doc-duong-van-hoc/dai-hoi-lien-hiep-cac-hoi-vhnt-tphcm-khoa-viii.html
http://www.thegioidienanh.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=11793:nhc-s-trn-long-n-lam-ch-tch-lien-hip-cac-hi-vn-hc-ngh-thut-tphcm&catid=41:tin-tuc&Itemid=55
http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/ns-tran-long-an-lam-chu-tich-cac-hoi-van-hoc-nghe-thuat-tphcm-452643.vov
http://www.baomoi.com/Dai-hoi-Lien-hiep-cac-hoi-van-hoc-nghe-thuat-TP-HCM-lan-thu-VIII/c/18052978.epi
VP