10/06/201616:19

Giải Âm nhạc-Hội ANTPHCM-2010

Về ca khúc người lớn có 42 tác phẩm  của 31 nhạc sĩ  gửi về tham gia, trong đó 02 tác phẩm có phần đệm Piano, 01 trường ca, 02 hợp xướng, 01 tác phẩm có phần đệm dàn nhạc giao hưởng. Về ca khúc Thiếu nhi có 03 nhạc sĩ tham gia với 04 tác phẩm, trong đó có 01 hợp xướng. Riêng về khí nhạc có 02 tác phẩm. Không có tác phẩm lý luận gửi về.

A/ GIẢI THƯỞNG:

1/ CA KHÚC:

- Người soi lấy bóng mình - Sáng tác: Trần Long Ẩn

- Cảm xúc Tân Trào - Sáng tác: Nguyễn Văn Hiên

- Mùa Xuân DK - Sáng tác:Thập Nhất