10/06/201616:19

Giới thiệu chương trình "30 phút với nhạc sĩ "

30 phút với nhạc sĩ là chương trình mới của Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TPHCM trong năm 2011. Khởi động từ đầu năm, đến nay đã có 6 chương trình gặp gỡ giao lưu và giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu của các nhạc sĩ: Nguyễn Ngọc Thiện, Trần Long Ẩn, Trần Hữu Bích, Lư Nhất Vũ, Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Văn Hiên. Chương trình tháng 6 sẽ phát lúc 21g15 ngày 25/6/2011 trên kênh VTV9 với MC ca sĩ Phạm Thanh Thảo.


30 phút với nhạc sĩ Trần Long Ẩn (Tháng 2/2011)

 


30 phút với nhạc sĩ Trần Hữu Bích (Tháng 3/2011)


30 phút với nhạc sĩ Lư Nhất Vũ (Tháng 4/2011)

30 phút với nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên (Tháng 6/2011