10/06/201616:20

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN THỨ 12 - KHÓA VI (Nhiệm kỳ 2010 - 2015)

Ngày 10/07/2014 vừa qua tại Phòng Họp Lầu 2 – Liên Hiệp Các Hội Văn Học Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh số 81 Trần Quốc Thảo P7, Quận 3. Hội Âm Nhạc TP. Hồ Chí Minh tổ chức  Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 12 - khóa VI ( nhiệm kỳ 2010 - 2015).

Nhạc sĩ Trần Long Ẩn - Phó Chủ tịch Hội Nhạc Sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội Âm Nhạc Thành phố Hồ Chí Minh; chủ tọa Hội nghị báo cáo những việc mà Hội đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2014. Nhạc sĩ Trần Long Ẩn cũng nêu lên những phương hướng đổi mới hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2014.

Ban Chấp Hành Hội Âm Nhạc TP. Hồ Chí Minh củng xét kết nạp danh sách hội viên mới. Trong đợt này có 13 trên tổng số 16 hồ sơ, được BCH xét kết nạp vào Hội Âm Nhạc TP. Hồ Chí Minh. 

Sau đây là danh sách 13 Hội viên mới được kết nạp đợt 2/2014 ( ngày xét 10/07/2014).

 

Stt

 

 

Họ tên

 

Chuyên ngành

 

Chi Hội sinh hoạt

1

Ngô Ngọc Sáng

Sáng tác

CH4

2

Lê Đức Pháp

Sáng tác

CH4

3

Tạ Đình Ngôn

Sáng tác

CH4

4

Trương Ngọc Thắng

Lý Luận – Đào Tạo

Lý Luận – Đào Tạo

5

Nguyễn Đắc Dân

Sáng tác

CH2

6

Phạm Bá Hoàng

Biễu diễn – khí nhạc

Thịnh Hành

7

Nguyễn Tỳ Triệu Lộc

Ca sĩ biễu diễn

CHBD Thanh nhạc

8

Trần Quang

Ca sĩ biễu diễn

CHBD Thanh nhạc

9

Đặng Đức Huy

Ca sĩ biễu diễn

CHBD Thanh nhạc

10

Nguyễn Văn Phước Chiến

Ca sĩ biễu diễn

CHBD Thanh nhạc

11

Nguyễn Thị Thiên Phú

Ca sĩ biễu diễn

CHBD  Thanh Nhạc

12

Phạm Thị Quỳnh Anh

Ca sĩ biễu diễn

CHBD  Thanh Nhạc

13

Trần Trường Huy

Ca sĩ biễu diễn

CHBD  Thanh Nhạc

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ LẦN THỨ 12  BAN CHẤP HÀNH

HỘI ÂM NHẠC TP. HỒ CHÍ MINH KHÓA VI

(NHIỆM KỲ 2010 – 2015)

Ban Chấp hành Hội Âm nhạc TP. Hồ Chí Minh (khóa VI) đã họp hội nghị lần thứ 12 vào ngày 10 tháng 7 năm 2014 tại trụ sở Hội Âm nhạc TP. Hồ Chí Minh; Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Hội Âm nhạc TP. Hồ Chí Minh quyết nghị:

1.    Thông qua báo cáo hoạt động 06 tháng đầu năm 2014 và phương hướng hoạt động 06 tháng cuối năm 2014 đã được góp ý trong hội nghị (có báo cáo đính kèm).

2.     Đẩy mạnh việc thực hiện Điều lệ Hội ở mục 2 điều 18 chương VI “Hội viên nào không tham gia các đợt học tập Nghị quyết, học tập chính trị, không tham gia các sinh hoạt nghề nghiệp (sinh hoạt Chi hội) và công tác xã hội do Hội tổ chức mà không có lý do chính đáng quá ba lần hoặc không đóng Hội phí trong ba năm của nhiệm kỳ sẽ bị cảnh cáo hoặc khai trừ với 2/3 số phiếu quyết định của Ban Chấp hành”, hội nghị đã giao quyền thực hiện điều lệ này cho Ban Điều hành các Chi hội theo dõi, nhắc nhỡ, động viên các hội viên thuộc Chi hội và đề xuất các trường họp vi phạm điều lệ trên cho Ban Chấp hành xem xét và có hình thực kỷ luật.

3.    Miễn sinh hoạt Chi hội cho các nhạc sĩ từ 70 tuổi trở lên tuy nhiên trong các trường họp được hưởng các quyền lợi như đầu tư sáng tác, chế độ ưu tiên thì sẽ do Ban Điều hành Chi hội xem xét và quyết định.

4.   Chuyển danh sách các nhạc sĩ từ 70 tuổi trở lên về Văn phòng Hội quản lý.

5.   Mời các hội viên Chi hội Âm nhạc Thịnh hành về Văn phòng Hội làm việc và chuyển sinh hoạt về các Chi hội theo địa bàn quận huyện phù hợp với nguyện vọng của hội viên.

  Ban Chấp hành kêu gọi Ban Điều hành các Chi hội và toàn thể hội viên nghiêm túc thực hiện nghị quyết này một nhiệt tình với tinh thần trách nhiệm cao. 

Ban Chấp hành đồng ý và ủy quyền cho Ban Thường vụ ra Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ 06 cuối năm 2014.

  TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                 CHỦ TỊCH

                          ( Đã ký)

                                                               Trần Long Ẩn    

Sau đây là báo cáo hoạt động của Hội Âm Nhạc TP. Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2014 và Báo cáo Hoạt động của các chi hội thuộc Hội Âm Nhạc TP. Hồ Chí Minh .

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM NĂM 2014

CỦA HỘI ÂM NHẠC TP. HỒ CHÍ MINH

_______________ 

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2014 của Hội Âm Nhạc TP. Hồ Chí Minh.

 

I.KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

1. Công tác hội viên

-           Gồm có 11 Chi hội : trong đó có 06 Chi hội sáng tác, 01 Chi hội Lý luận, Phê bình và Đào tạo, 01 Chi hội Biểu diễn Khí nhạc, 01 Chi hội Biểu diễn Thanh nhạc, 01 Chi hội Âm nhạc Dân tộc và 01 Chi hội Âm nhạc Thịnh hành.

-           Hội viên mới kết nạp đầu năm 2014  là 27  hội viên, trong đó có 02 lý luận,  21 biểu diễn ( 18Thanh nhạc + 3 khí nhạc) và 04 sáng tác nâng tổng số hội viên là 625 hội viên.

-           Chăm lo các hội viên khi gia đình có tang, đau ốm.

-           Đề xuất lên Thành ủy và Ủy Ban Nhân Dân Thành phố hỗ trợ cho 12 nhạc sĩ  tiêu biểu trên 70 tuổi là hội viên của Hội Âm Nhạc TP. Hồ Chí Minh đang mang bệnh ngặt nghèo và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ. Mỗi tháng là 1.500.000 đ/nhạc sĩ. 

2. Công tác quản lý kinh phí hỗ trợ đầu tư sáng tạo âm nhạc

-           Nhằm mục đích giúp cho sáng tác âm nhạc có hiệu quả và đúng mục đích, yêu cầu, tiêu chí của Trung ương và Thành phố đề ra. Ban Chấp hành Hội Âm Nhạc Thành phố đã soạn thảo và thông qua “Quy chế” sử dụng kinh phí hỗ trợ đầu tư sáng tạo âm nhạc của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh.

-           Dựa vào kế hoạch sáng tác theo tình hình thực tế, Hội Đồng Nghệ Thuật Hội Âm Nhạc Thành phố đã xem xét ra quyết định phân phối kinh phí hỗ trợ đầu tư sáng tạo âm nhạc năm 2014 theo hướng dẫn đầu tư sáng tạo của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật, chú trọng và đầu tư cho các nhạc sĩ trẻ cùng một số nhạc sĩ do Ban Thường vụ mời sáng tác, tập trung về đề tài Học tập và làm theo tấm gương  tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ca ngợi về Thành phố Hồ Chí Minh, về anh bộ đội cụ Hồ,  sáng tác về Biển Đảo, về Nông Thôn Mới…

3. Tổ chức đi thực tế sáng tác

- Tổ chức cho các Nhạc sĩ, ca sĩ trẻ đi biểu diễn tham gia Liên Hoan âm nhạc Khu vực Tây Nguyên tại Gia Lai tháng 3/2014, đồng thời kết hợp cho các Nhạc sĩ đi thực tế sáng tác tại Kom Tum, Gia Lai đợt 1 năm 2014

Hội Âm Nhạc TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh đi thực tế sáng tác tại Cần Giờ, Bình Phước, Côn Đảo để viết về chủ đề “ Chiến sĩ Biên Phòng Với Biển Đảo Quê Hương” trong chuyến đi này có 13 tác phẩm được ra đời, chương trình này Hội cũng đã phối hợp với Đài Truyền hình TP tổ chức trực tiếp Truyền hình tại nhà hát HTV vào lúc 20g30 ngày 03/3/2014.

Phối hợp với UBND và TTVH Thị xã  Dĩ An, Bình Dương sáng tác chủ đề“ Dĩ An Ngày Mới” nhằm chào mừng 15 năm thành lập Thị xã Dĩ An.

- Đề cử danh sách 07 nhạc sĩ tham gia trại sáng tác về đề tài xây dựng nông thôn mới của Thành phố do Liên hiệp các Hội VHNT TP. Hồ Chí Minh tổ chức. 

4. Công tác Lý luận phê bình

- Nâng cao trang Web về nội dung và hình thức. Kết nối tốt với trang Web Hội Nhạc Sĩ Việt Nam và Cổng thông tin Chính Phủ. Một số nhạc sĩ và doanh nghiệp đã quan tâm tài trợ cho hoạt động Website của Hội.

-  Gắn lý luận phê bình với thực tiễn, nâng cao chất lượng các tác phẩm, công trình lý luận và phê bình. Đầu tư cho lý luận và phê bình ngang với sáng tác. 

5. Công tác hoạt động biểu diễn : 

-Phối hợp với Đài Truyền Hình TP. Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện chương trình “ Sắc màu Âm Nhạc” . Kết hợp với nhà văn hóa Thanh Niên tổ chức biểu diễn  chương trình “ Âm Nhạc Tỏa Sáng” mỗi tháng một lần tại sân 4A Nhà Văn hóa Thanh niên TP, phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Cung Bậc Cảm Xúc” mỗi tháng một lần được phát trên VTV9.

-Từ ngày 17/03/2014 đến ngày 20/03/2013 Đoàn nhạc sĩ và ca sĩ Hội Âm nhạc TP. HCM biểu diễn một chương trình nghệ thuật đặc biệt trong lễ bế mạc liên hoan âm nhạc khu vực Tây Nguyên  “Thành Phố Hồ Chí Minh Và Biển Đảo Quê Hương”. Chương trình gồm các tác phẩm :

Thành Phố Màu Xanh – Nhạc và Lời: Trần Long Ẩn,

Lính Đảo – Thơ : Lê Tú Lệ; Nhạc : Nguyễn Ngọc Thiện

Guitar Lính Đảo – Nhạc và lời : Nguyễn Quang Vinh

Người Chiến Sĩ Đảo Xa – Nhạc và