10/06/201616:20

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN THỨ 9 – KHÓA VI

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN THỨ 9 – KHÓA VI

(NHIỆM KỲ 2010 – 2015)

 

Sáng ngày 29/01/2013 BCH Hội Âm Nhạc TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 9 – Khóa VI tại Hội trường Liên Hiệp Các Hội Văn Học Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh ; Hội nghị nhằm tổng kết các hoạt động trong năm 2012 và đề ra phương hướng năm 2013.

Đến dự Hội Nghị có:

-         Đ/c Nguyễn Quang Trung – Phó Phòng Văn hóa, Văn nghệ Ban Tuyên giáo Thành ủy

-         Nhạc sĩ Võ Đăng Tín – Tổng Thư ký Liên Hiệp Các Hội Văn Học Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh

-         Nhạc sĩ Võ Công Phước – Chánh Văn phòng, Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh Liên Hiệp Các Hội Văn Học Nghệ Thuật TP. Hồ Chí Minh.

-         Các Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường vụ và các Ủy viên BCH Hội Âm Nhạc TP. Hồ Chí Minh.

Nhạc sĩ Trần Long Ẩn – Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội Âm Nhạc TP. Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

Trong bài phát biểu nhạc sĩ Trần Long Ẩn có nêu “Tập trung đánh thức và khơi dậy mọi tiềm năng sáng tạo của từng hội viên tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn nữa trong sáng tác, biểu diễn, lý luận phê bình và đào tạo. tập trung công sức điều phối cho các dòng nhạc phát triển hài hòa, cân đối đó là:

-         Dòng âm nhạc cách mạng chính thống (các thể loại khí nhạc và thanh nhạc).

-         Dòng âm nhạc dân gian, dân tộc (các thể loại khí nhạc và thanh nhạc)

-         Dòng âm nhạc trẻ (Pop, Rock… chủ yếu là ca khúc)

-         Dòng âm nhạc thiếu nhi (chủ yếu là ca khúc và nhạc cảnh). 

Trong buổi Hội nghị cũng đã nêu lên các vấn đề mà nghị quyết BCH lần 7 và 8 đã đề ra về việc xử lý các hội viên vi phạm điều lệ Hội.

Trong đó có những trường họp sau đây vi phạm mục 2, điều 18, chương VI của điều lệ Hội về việc không đóng hội phí trong 3 năm.

            Chi hội 1:

o       Đặng Anh Đức

o       Dương Kim Dũng

o       Lê Văn Mai

o       Phú Quang

Chi hội 2:

o       Trần Văn Phú

Chi hội 3:

o       Lương Bằng Vinh

o       Nguyễn Quốc Vượng

Chi hội 4:

o       Bùi Văn Châu

o       Nguyễn Thành Sơn

Chi hội 5:

o       Trần Dũng

o       Lê Chí Thành

o       Huỳnh Thu

Chi hội 6:

o       Nguyễn Đình Nguyên

Chi hội Lý luận:

o       Phan Bá Chức

o       Phan Chí Thiện

o       Hải Ninh

Chi hội Biểu diễn Dân tộc:

o       Phạm Hoàng Thịnh

o       Trần Khánh Tường

Chi hội Âm nhạc Thịnh hành:

o       Bùi Quốc Bảo

o       Nguyễn Đức Cường

o       Nguyễn Huỳnh Yên Lâm

o       Thanh Long (bass)

o       Nguyễn Thế Vinh

o       Nguyễn Việt Hà

Chi hội Thanh nhạc:

o       Chung Hữu Phú

o       Hoàng Thơ

o       Tôn Nữ Kim Ngọc

o       Ngọc Yến

o       Nguyễn Nữ Hồng Hạnh

o       Trương Văn Sơn

Chi hội Biễu diễn Khí nhạc:

o       Đặng Công Cẩn

o       Trần Quốc Hùng

o       Phạm Sơn Lâm

o       Phạm Lân

o       Nguyễn Đỗ Nhân

o       Phạm Đình Quang

o       Việt Thắng

 

Văn phòng Hội thông báo chính thức đến các Hội viên có tên trên qua thư gửi trực tiếp đến địa chỉ nhà và thông báo trên website của Hội. Kể từ thời gian ra thông báo đến hết ngày 30/06/2013 nếu các hội viên có tên trên không thực hiện nghĩa vụ đóng hội phí BCH sẽ chính thức xóa tên ra khỏi danh sách hội viên Hội Âm Nhạc TP. Hồ Chí Minh.

 

* Có 02 hội viên sau đây vi phạm mục 1, điều 18, chương VI của điều lệ Hội về việc làm tổn thương danh dự của Hội. BCH đã thống nhất 100% số phiếu khai trừ ra khỏi danh sách hội viên Hội Âm Nhạc TP. Hồ Chí Minh: 

1/ Ông Lê Quang Vũ

2/ Ông Lã Văn Cường

  Trong buổi hội nghị BCH cũng đã xét đơn xin gia nhập Hội kết quả số phiếu quá bán được kết nạp vào Hội Âm Nhạc TP. Hồ Chí Minh:

Chi hội 1:

Nhạc sĩ Nguyễn Nhật Trung (chuyển sinh hoạt)

        Chi hội 3:

    Nhạc sĩ Vũ Trương Minh Nhật

Chi hội 4:

1/ Nhạc sĩ Nguyễn Thanh Tuấn

2/ Nhạc sĩ Lê Văn Tập

Chi hội Biểu diễn Thanh nhạc:

1/ Nguyễn Thị Hiền Thục

2/ Nguyễn Thụy Vân

3/ Đinh Tiến Đạt

4/ Đặng Thụy Diễm Phương

5/ Nguyễn Lý Quốc Đại

Chi hội Lý Luận, Phê bình

    Lê Thúy Bình

Hội Âm Nhạc sẽ tổ chức lễ kết nạp hội viên vào ngày Họp mặt đầu năm của Hội, dự kiến ngày 21/02/2013.