10/06/201616:19

QUI CHẾ XÉT GIẢI THƯỞNG ÂM NHẠC NĂM 2011

Qui chế xét giải thưởng âm nhạc của Hội Âm Nhạc TP. Hồ Chí Minh năm 2011 gồm những nội dung sau :

1.Tác giả dự giải thưởng phải là hội viên Hội Âm Nhạc TP. Hồ Chí Minh.

2.Những tác phẩm được xét giải thưởng là những tác phẩm viết trong 2 năm 2010 và 2011.

3.Những tác phẩm đã được giải thưởng của Hội Nhạc Sĩ Việt Nam hoặc giải thưởng của các cuộc thi do các Bộ, Ngành, Đoàn thể, địa phương phối hợp với Hội Nhạc Sĩ Việt Nam hoặc với Hội Âm Nhạc TP. Hồ Chí Minh tổ chức, kể cả những tác phẩm do Hội Âm Nhạc Thành phố hỗ trợ kinh phí sáng tạo vẫn được quyền dự thi.

 

4.Về tác phẩm Thanh nhạc : mỗi tác giả gửi tác phẩm dự giải nhiều nhất là 2 tác phẩm đánh máy vi tính, có dĩa tiếng làm démo kèm theo. Riêng ca khúc thiếu nhi có thể gửi 3 bài. Mỗi tác phẩm dự giải phải chép thành 8 bản để gởi cho các thành viên Hội Đồng Nghệ Thuật. Hội Đồng sẽ không chấm những tác phẩm không có dĩa tiếng làm démo kèm theo kể cả các tác phẩm Khí nhạc.

 

5.Về tác phẩm Khí nhạc : mỗi tác giả gửi  dự giải 1 tác phẩm gồm các thể loại và quy mô như sau : lớn – vừa – nhỏ, có tổng phổ rõ ràng và bắt buộc phải có dĩa tiếng làm demo kèm theo (photocopy mỗi tác phẩm dự giải làm 3 bản).

 

6.Về Tác phẩm Lý luận, phê bình : phải là những công trình, tác phẩm đã được in thành sách và phát hành hoặc những chùm bài viết đăng trên các báo, đài và các phương tiện truyền thông khác, các tác phẩm viết tay hoặc đánh máy nhưng phải đóng thành tập sạch sẽ và rõ ràng.

 

7.Về nội dung sáng tác : ưu tiên xét giải những tác phẩm có nội dung về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; xây dựng nông thôn mới; Nam Bộ Kháng Chiến; Khởi Nghĩa Nam Kỳ; về Biển Đảo; ca ngợi quê hương, Tổ quốc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi những thành tựu về mọi mặt của Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố anh hùng, mừng đất nước hội nhập và phát triển, người chiến sĩ trong các lực lượng vũ trang, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, tình yêu quê hương, tình yêu con người thuỷ chung, trong sáng.

 

8.Thành phần Hội Đồng xét giải thưởng do Ban Thường vụ Hội Âm Nhạc đề cử gồm các nhạc sĩ :

-NS Tôn Thất Lập

Uỷ viên Ban Thường Vụ

Chủ tịch Hội Đồng Nghệ Thuật  Hội Âm Nhạc Thành phố

-NS Võ Đăng Tín

Phó Chủ tịch Hội Đồng Nghệ Thuật  Hội Âm Nhạc Thành phố

-NS Trần Long Ẩn

Chủ tịch Hội Âm Nhạc Thành phố – Thành viên

-NS Nguyễn Ngọc Thiện

Phó Chủ tịch Hội Âm Nhạc Thành phố – Thành viên

-NSƯT Trần Vương Thạch

Phó Chủ tịch Hội Âm Nhạc Thành phố – Thành viên

-TS. Nguyễn Thị Mỹ Liêm

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội – Thành viên

-GS – NS Ca Lê Thuần

Phó Chủ tịch Uỷ Ban Toàn Quốc Liên Hiệp Các Hội VHNT Việt Nam

Chủ tịch Liên Hiệp Các Hội VHNT TP. Hồ Chí Minh - Thành viên

-PGS – TS Nguyễn Văn Nam

Giảng viên Nhạc Viện TP. Hồ Chí Minh - Thành viên

-NS Nguyễn Nam

Trưởng Ban Ca Nhạc Đài Truyền Hình TP. Hồ Chí Minh - Thành viên

-NS Lê Quang Vũ

Chánh Văn phòng Hội – Thư ký Hội Đồng.

 

9.Các nhạc sĩ trong Hội Đồng có quyền gửi tác phẩm dự thi nhưng không được quyền chấm giải tác phẩm của mình.

 

10.Về kinh phí cho các tác phẩm được Giải thưởng hoặc Tặng thưởng, giao cho Ban Thường vụ và Hội Đồng Nghệ Thuật quyết định.

 

11.Thời gian nhận tác phẩm : từ ngày ra thông báo đến hết bgày 28 tháng 10 năm 2011 (liên hệ nhạc sĩ Lê Quang Vũ hoặc nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh).

 

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Trần Long Ẩn