10/06/201616:19

Ra mắt ban điều hành chi hội 6 (2011 - 2015)

Sáng ngày 07/01/2011 lúc 9g, tại Hội trường LHVHNT – TP/HCM, Chi Hội 6 đã tổ chức buổi Lễ ra mắt Ban Điều hành Chi hội 6 nhiệm kỳ 2011 – 2015 với sự tham dự đông đảo của các nhạc sĩ Chi hội viên và dưới sư chứng kiến của Ban Thường vụ Hội Âm nhạc TP/HCM, văn phòng Hội âm nhạc TP/HCM.

Ban ĐH Chi hội 6 gồm 04 nhạc sĩ, đại diện cho 39 nhạc sĩ Hội viên, dược thành lập theo quyết định số 12/2010/QĐ – HAN do Chủ tịch Hội Âm nhạc TP/HCM là nhạc sĩ Trần Long Ẩn đã ký:

 

1/ Nhạc sĩ Lê Quốc Thắng :   Trưởng Ban Điều hành

2/ Nhạc sĩ Cúc Nguyên :         Phó Trưởng Ban Điều hành

3/ Nhạc sĩ Lâm Anh Hải :       Phó Trưởng Ban Điều hành

4/ Nhạc sĩ Đinh Quang Minh: Phó Trưởng Ban Điều hành

Tiếp theo là các phát biểu của Tân Trưởng Ban điều hành nhạc sĩ Lê Quốc Thắng, các Phó Trưởng Ban điều hành nhạc sĩ Cúc Nguyên, nhạc sĩ Lâm Anh Hải về kế hoạch hoạt động thực tiển, hữu hiệu của Chi Hội từ năm 2011 đến 2015. Sau cùng là phát biểu đúc kết của Phó Chủ tịch Hội âm nhạc Nguyễn Văn Hiên. Và buổi Lễ đã kết thúc trong không khí thật vui vẻ và thân mật bằng buổi tiệc Liên hoan cuối năm nhân chuản bị đón Tết con Mèo sắp đến.