10/06/201616:19

THÔNG BÁO TRỤ SỞ MỚI HỘI ÂM NHẠC TP. HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO

Toàn thể hội viên Hội Âm Nhạc TP. Hồ Chí Minh

Do cơ quan Hội Âm Nhạc TP. Hồ Chí Minh (81 Trần Quốc Thảo) tiến hành xây dựng mới trụ sở, nên Văn phòng Hội Âm Nhạc TP. Hồ Chí Minh chuyển về địa chỉ 322 Võ Văn Tần, phường 5, Quận 3.

ĐT: 08.39290690 – 08.39290830

Nay Hội Âm Nhạc TP. Hồ Chí Minh thông báo đến toàn thể hội viên Hội Âm Nhạc TP. Hồ Chí Minh biết địa chỉ mới để hội viên tiện việc liên hệ công tác.

Xin trân trọng cám ơn và kính chào.