10/06/201616:20

THƯ TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI HỘI ÂM NHẠC TP. HỒ CHÍ MINH, LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2015 -2020

         HỘI ÂM NHẠC

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                       TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2015

 

 

THƯ TRIỆU TẬP

Hội Âm Nhạc  TP. Hồ Chí Minh trân trọng kính mời :

 

TOÀN THỂ HỘI VIÊN HỘI ÂM NHẠC

 

đến dự Đại hội toàn thể hội viên Hội Âm Nhạc TP. Hồ Chí Minh

Lần thứ VII - Nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

                       Thời gian : Ngày 04 tháng 6 năm 2015

                                      Sáng   : 7g30 đến 11g30

                                      Chiều : 13g30 đến 17g00

                                                Ngày 05 tháng 6 năm 2015

                                      Sáng : 7g30 đến 11g30

                   Địa điểm  : Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh

                                      112 Nguyễn Du - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh

 

                    Rất hân hạnh được đón tiếp.

 

                                                                  

                                                          TM. HỘI ÂM NHẠC TP. HỒ CHÍ MINH

                                                                                 CHỦ TỊCH

                                                                Kiêm TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

 

                                                                                    ( Đã ký)

                                                                          

                                                                        

                                                                        Nhạc sĩ Trần Long Ẩn