Tin tức hội âm nhạc

ÂM NHẠC DÂN GIAN CỦA TỘC NGƯỜI H'RÊ Ở QUẢNG NGÃI - Phần cuối

ÂM NHẠC DÂN GIAN CỦA TỘC NGƯỜI H'RÊ Ở QUẢNG NGÃI - Phần cuối

15-06-2023
Những biến đổi của âm nhạc dân gian tộc người H'rê ở Quảng Ngãi, Việt Nam
ÂM NHẠC DÂN GIAN CỦA TỘC NGƯỜI H'RÊ Ở QUẢNG NGÃI - Phần 6

ÂM NHẠC DÂN GIAN CỦA TỘC NGƯỜI H'RÊ Ở QUẢNG NGÃI - Phần 6

09-06-2023
Những biến đổi của âm nhạc dân gian tộc người H'rê ở Quảng Ngãi, Việt Nam
ÂM NHẠC DÂN GIAN CỦA TỘC NGƯỜI H'RÊ Ở QUẢNG NGÃI - Phần 5

ÂM NHẠC DÂN GIAN CỦA TỘC NGƯỜI H'RÊ Ở QUẢNG NGÃI - Phần 5

02-06-2023
Âm nhạc dân gian H’rê ở những vùng khác nhau trong tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam  
ÂM NHẠC DÂN GIAN CỦA TỘC NGƯỜI H'RÊ Ở QUẢNG NGÃI - Phần 4

ÂM NHẠC DÂN GIAN CỦA TỘC NGƯỜI H'RÊ Ở QUẢNG NGÃI - Phần 4

25-05-2023
Âm nhạc dân gian H’rê ở những vùng khác nhau trong tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam TÓM TẮT Việc phân chia thành các vùng âm nhạc H’rê ở miền núi Quảng Ngãi là một việc làm rất khó và ít khả thi. Bởi thực tế, sự khác biệt về âm...
ÂM NHẠC DÂN GIAN CỦA TỘC NGƯỜI H'RÊ Ở QUẢNG NGÃI - Phần 3

ÂM NHẠC DÂN GIAN CỦA TỘC NGƯỜI H'RÊ Ở QUẢNG NGÃI - Phần 3

18-05-2023
Chương 2 ÂM NHẠC DÂN GIAN H’RÊ Ở QUẢNG NGÃI – NHÌN TỪ GÓC ĐỘ VĂN HOÁ HỌC Ở chương này, chúng tôi xin đề cập đến những khía cạnh rất quan trọng của âm nhạc dân gian tộc Hrê từ góc nhìn của văn hoá học: khái quát về các...
ÂM NHẠC DÂN GIAN CỦA TỘC NGƯỜI H'RÊ Ở QUẢNG NGÃI - Phần 2

ÂM NHẠC DÂN GIAN CỦA TỘC NGƯỜI H'RÊ Ở QUẢNG NGÃI - Phần 2

11-05-2023
Chương 1 KHÁI QUÁT VỀ VĂN HOÁ DÂN GIAN NGƯỜI H’RÊ Ở QUẢNG NGÃI Vài nét về tộc người Hrê ở Quảng Ngãi Tộc người H'rê là một hợp phần của các tộc vùng Trường Sơn Tây Nguyên, thuộc nhóm ngôn ngữ Môn – Khmer và ngữ hệ Nam...
ÂM NHẠC DÂN GIAN CỦA TỘC NGƯỜI H'RÊ Ở QUẢNG NGÃI - Phần 1

ÂM NHẠC DÂN GIAN CỦA TỘC NGƯỜI H'RÊ Ở QUẢNG NGÃI - Phần 1

04-05-2023
  DẪN NHẬP          Chúng ta đang sống trong thời đại khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, với sự bùng nổ của Internet và nhiều tiện ích khác phục vụ cho con người. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang diễn ra...