Tin tức hội âm nhạc

ÂM NHẠC DÂN GIAN CỦA TỘC NGƯỜI H'RÊ Ở QUẢNG NGÃI - Phần 1

ÂM NHẠC DÂN GIAN CỦA TỘC NGƯỜI H'RÊ Ở QUẢNG NGÃI - Phần 1

04-05-2023
  DẪN NHẬP          Chúng ta đang sống trong thời đại khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, với sự bùng nổ của Internet và nhiều tiện ích khác phục vụ cho con người. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang diễn ra...
HÁT CŨNG LÀ CHIẾN ĐẤU - PHẦN CUỐI

HÁT CŨNG LÀ CHIẾN ĐẤU - PHẦN CUỐI

27-04-2023
Từ lời dạy của Bác: "Văn hóa nghệ thuật là một mặt trận..." nhìn về phong trào "Hát cho đồng bào tôi nghe" Cuộc đấu tranh bằng tiếng hát đã bắt đầu Đứng trước mưu đồ thâm độc của Mỹ ngụy, Tổng hội sinh viên Sài Gòn...
Chi hội 4 Hội âm nhạc TP.HCM nâng cao chất lượng sinh hoạt nghề nghiệp…

Chi hội 4 Hội âm nhạc TP.HCM nâng cao chất lượng sinh hoạt nghề nghiệp…

24-04-2023
Chi hội 4 Hội âm nhạc TP.HCM ra mắt Ban nhạc
HÁT CŨNG LÀ CHIẾN ĐẤU - PHẦN ĐẦU

HÁT CŨNG LÀ CHIẾN ĐẤU - PHẦN ĐẦU

20-04-2023
TỪ LỜI DẠY CỦA BÁC: “VĂN HÓA NGHỆ THUẬT LÀ MỘT MẶT TRẬN…” NHÌN VỀ PHONG TRÀO “HÁT CHO ĐỒNG BÀO TÔI NGHE” Năm 1965, cục diện chiến tranh Việt Nam đột ngột thay đổi. Lính Mỹ và chư hầu đổ bộ vào miền Nam Việt Nam, máy bay...
ROCK VÀ PHẬT GIÁO - PHẦN CUỐI

ROCK VÀ PHẬT GIÁO - PHẦN CUỐI

14-04-2023
2.4 MÂU THUẪN VÀ THỐNG NHẤT  Qua toàn bộ phần trình bày trên cho thấy giữa Phật giáo và nhạc Rock ở một số đặc điểm tưởng chừng “mâu thuẫn” nhưng lại rất “thống nhất” ở một số khía cạnh khác. Nghĩ đến tôn giáo nói...
ROCK VÀ PHẬT GIÁO - PHẦN 5

ROCK VÀ PHẬT GIÁO - PHẦN 5

06-04-2023
2.3 ROCK VIỆT VÀ MỘT SỐ TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO  Một số tư tưởng Phật giáo đã ảnh hưởng vào nhạc rock, thường được đề cập đến trong nội dung ca từ mà chúng ta có thể bắt gặp như: thuyết tái sinh, luân hồi, vô thường vô ngã,...
HỘI ÂM NHẠC TP.HCM TỔ CHỨC VỀ NGUỒN, NÂNG CAO SÁNG TẠO…

HỘI ÂM NHẠC TP.HCM TỔ CHỨC VỀ NGUỒN, NÂNG CAO SÁNG TẠO…

05-04-2023
Hội Âm nhạc TP. Hồ Chí Minh tổ chức chuyến đi về nguồn tại tỉnh Bến Tre