Chi hội Biểu Diễn Thanh Nhạc

Ca sĩ  Ngọc Anh

Ca sĩ Ngọc Anh

Ca sĩ  Ngọc Anh (Nguyễn Thị Ngọc Anh) SN :7 tháng 4 Nơi sinh:  Vũng Liêm, Vĩnh Long Tiểu sử:           Ngọc Anh được biết đến như một ca sĩ trẻ, tham gia rất nhiều phong trào, sự kiện lớn...
DUY MẠNH

DUY MẠNH

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: DUY MẠNH                                        Giới tính:  Nam                           - Sinh ngày, tháng, năm:          ...
TĂNG TRƯỜNG AN

TĂNG TRƯỜNG AN

- Họ tên: TĂNG TRƯỜNG AN                           Giới tính: Nam                                             Bút Danh: - Sinh ngày, tháng, năm: 13/06/1990     ...
NGUYỄN THỊ HOA XUÂN

NGUYỄN THỊ HOA XUÂN

- Họ tên: NGUYỄN THỊ HOA XUÂN                Giới tính: Nữ                                               Bút Danh: Tuệ San - Sinh ngày, tháng, năm: 07/02/1986     ...
TRẦN NGỌC THANH TRÚC

TRẦN NGỌC THANH TRÚC

- Họ tên: TRẦN NGỌC THANH TRÚC             Giới tính: Nữ                                               Bút Danh: Thanh Trúc - Sinh ngày, tháng, năm: 06/07/1990       ...
TRẦN DUY LINH

TRẦN DUY LINH

- Họ tên: TRẦN DUY LINH                                Giới tính: Nam                                               Bút Danh: Duy Linh - Sinh ngày, tháng, năm: 30/11/1983       ...
LƯƠNG TẤN PHÁT

LƯƠNG TẤN PHÁT

- Họ tên: LƯƠNG TẤN PHÁT                            Giới tính: Nam                                             Bút Danh: - Sinh ngày, tháng, năm: 27/08/1987   ...
NSƯT TRƯƠNG KIM KHÁNH

NSƯT TRƯƠNG KIM KHÁNH

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: NSƯT TRƯƠNG KIM KHÁNH        Giới tính:  Nữ                           Bút Danh:  Kim Khánh - Sinh ngày, tháng, năm: 11/3/1957  ...
PHAN QUỐC DUY

PHAN QUỐC DUY

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: PHAN QUỐC DUY                             Giới tính:  Nam                         - Sinh ngày, tháng, năm: 1978 ...
PHAN MINH PHỤNG

PHAN MINH PHỤNG

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên: PHAN MINH PHỤNG                        Giới tính:  Nam                        - Sinh ngày, tháng, năm: 29/10/1975...