Bà Lê Thúy Bình

Họ và tên: Lê Thúy Bình
Năm sinh: 1976
Quê quán: Tiền Giang