Chi hội 1

Nhạc sĩ Kpa-y-lăng

Nhạc sĩ Kpa-y-lăng

Họ và tên: La Mai Chửng  bút danh  Kpa Ylăng  Năm sinh: 1942 Quê quán: Phú Yên Quá Trình Họat Động Âm Nhạc: -1959-1962 Diễn viên nhạc Đoàn Văn Công Tây Nguyên (Hà...
Nhạc sĩ Huỳnh Công Bá (Ủy viên)

Nhạc sĩ Huỳnh Công Bá (Ủy viên)

Nhạc sĩ Huỳnh Công Bá   Năm sinh: 1953 Quê quán:Bến Tre   Quá trình Họat Động Âm Nhạc: -1975 tham gia phong trào Du Ca VN -Sau 1975 là Hội viên Hội Văn Học NT Tỉnh Tiền Giang.có...
Nhạc sĩ Hữu Xuân

Nhạc sĩ Hữu Xuân

Nguyễn Hữu Xuân – bút danh  Hữu Xuân Năm sinh: 1941 Quê quán: Hà Nam Quá Trình Họat Động Âm Nhạc -1963 tốt nghiệp trường Âm Nhạc VN (Nhạc Viện Hà Nội) -1963-1989 công tác tại...
Nhạc sĩ Amư Nhân

Nhạc sĩ Amư Nhân

Đang cập nhật