ÂM NHẠC VÀ ĐỜI SỐNG

THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI TRÒ TÍCH CỰC CỦA ÂM NHẠC ĐỂ GIỮ GÌN BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC VÀ TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM - Phần 1

THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI TRÒ TÍCH CỰC CỦA ÂM NHẠC ĐỂ GIỮ GÌN BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC VÀ TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM - Phần 1

16-11-2023
Bất cứ loại hình nghệ thuật nào cũng có năm chức năng cơ bản: chức năng giáo dục tình cảm xã hội, chức năng nhận thức, chức năng thẩm mỹ, chức năng thông tin giao tiếp, chức năng giải trí. Riêng với âm nhạc nói chung và ca khúc...
THẨM MỸ CỦA NHẠC SĨ, CA SĨ, CÔNG CHÚNG THỜI CÔNG NGHỆ

THẨM MỸ CỦA NHẠC SĨ, CA SĨ, CÔNG CHÚNG THỜI CÔNG NGHỆ

02-11-2023
Để có được một tác phẩm có chất lượng về nghệ thuật, có chiều sâu về nội dung, người sáng tác, biểu diễn lẫn thưởng thức cần phải có thẩm mỹ nghệ thuật tốt, để có thẩm mỹ nghệ thuật chúng ta lại phải trau dồi để...
TINH THẦN YÊU NƯỚC TRONG TÁC PHẨM CỦA CÁC NHẠC SĨ TRẺ

TINH THẦN YÊU NƯỚC TRONG TÁC PHẨM CỦA CÁC NHẠC SĨ TRẺ

19-10-2023
Từ khi hội nhập, “mở cửa”, đất nước đã có một vận hội mới, hòa chung với thế giới để phát triển về nhiều mặt: khoa học kỹ thuật, kinh tế, giáo dục, nghệ thuật… Đời sống người dân đã thay đổi rõ rệt, ngày càng...
ĐỊNH HƯỚNG NGHỆ THUẬT VÀ VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC LÝ LUẬN PHÊ BÌNH

ĐỊNH HƯỚNG NGHỆ THUẬT VÀ VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC LÝ LUẬN PHÊ BÌNH

12-10-2023
Mở đầu Bất cứ loại hình nghệ thuật nào cũng có năm chức năng cơ bản: chức năng giáo dục tình cảm xã hội, chức năng nhận thức, chức năng thẩm mỹ, chức năng thông tin giao tiếp, chức năng giải trí. Để các loại hình nghệ thuật...
CA KHÚC MANG ÂM HƯỞNG TRUYỀN THỐNG (*) TRONG ĐỜI SỐNG ÂM NHẠC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THỜI HỘI NHẬP

CA KHÚC MANG ÂM HƯỞNG TRUYỀN THỐNG (*) TRONG ĐỜI SỐNG ÂM NHẠC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THỜI HỘI NHẬP

05-10-2023
(*) Cụm từ “Truyền thống” ở đây mang ý nghĩa: Điều truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác (NGUYỄN LÂN (k.n), Từ điển Từ và Ngữ Việt Nam, Nxb Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh) chứ không mang ý nghĩa “truyền thống cách mạng”.
ĐÀO TẠO NGHỆ THUẬT THỜI CÔNG  NGHỆ CAO

ĐÀO TẠO NGHỆ THUẬT THỜI CÔNG NGHỆ CAO

28-09-2023
Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh với bề dày hình thành gần 60 năm, trường đã đào tạo biết bao thế hệ học sinh, sinh viên, sau này là cả những học viên cao học và nghiên cứu sinh, đáp ứng được nhiều nhu cầu của xã hội, từ giảng...
VAI TRÒ CỦA CA KHÚC TRONG ĐỜI SỐNG - PHẦN CUỐI

VAI TRÒ CỦA CA KHÚC TRONG ĐỜI SỐNG - PHẦN CUỐI

21-09-2023
KẾT LUẬN Qua phần giới thiệu một số ca khúc âm hưởng âm nhạc cổ truyền Việt Nam tiêu biểu của các thời kỳ trước và phân tích, tìm hiểu sự tương quan giữa nội dung và hình thức qua cách thức vận dụng các yếu tố truyền thống...
VAI TRÒ CỦA CA KHÚC TRONG ĐỜI SỐNG - PHẦN 8

VAI TRÒ CỦA CA KHÚC TRONG ĐỜI SỐNG - PHẦN 8

14-09-2023
 2.3.4 Tiết tấu, nhịp điệu Nhìn chung về nhịp điệu tiết tấu không có những đặc điểm tạo sự khác biệt nổi bật giữa các vùng miền nhưng nó lại là yếu tố quan trọng không thể thiếu để tạo nên những âm hình, đường nét giai...
VAI TRÒ CỦA CA KHÚC TRONG ĐỜI SỐNG - PHẦN 7

VAI TRÒ CỦA CA KHÚC TRONG ĐỜI SỐNG - PHẦN 7

07-09-2023
2.3.2 Luyến láy Một trong những yếu tố quan trọng, thể hiện rõ nhất bản sắc âm nhạc truyền thống Việt Nam là luyến láy, vì luyến láy không chỉ thể hiện thanh điệu giàu chất nhạc của người Việt mà còn có thể giúp người nghe...